Boek: Brieven

Dit boek in briefvorm, maakt op ludieke wijze duidelijk, hoe de liefde weer terug te brengen is in de maatschappij. Van wie de brieven komen en aan wie ze zijn gericht, hou ik nog even geheim.

Boek: Schipbreuk op de Zaan

Dit boek, met als werktitel 'Schipbreuk op de Zaan' speelt zich gedeeltelijk af in de zeventiende eeuw. Een meisje uit het heden komt in 1656 terecht en ontmoet daar onder andere Spinoza en Constantijn Huygens. Het is geen gemakkelijke tijd voor het vrije woord en het vrije denken en samen met de jonge Spinoza onderneemt zij per schip een reis naar Egypte, waar zij op zoek gaan naar een mysterieschool die informatie heeft over de Ark des Verbonds en haar ware betekenis. Hemelse muziek en bovennatuurlijke krachten zullen de personages begeleiden op deze ware inwijdingsweg.

Hofwijck, het buitenverblijf van Constantijn Huygens


Boek: Titel nog niet bekend

Onlangs ben ik begonnen met het schrijven van een nieuw boek, waarvoor ik inspiratie opdeed tijdens de gesprekken met mijn vader, zie hieronder. Centraal staat een droom van één van de personages, waarin Goethe verschijnt met een belangrijke boodschap voor zijn landgenoten, de Duitsers. Het boek zal de structuur krijgen van een labyrint, waarin je als lezer de keuze hebt om te verdwalen, of...

Levensverhaal

Ik ben het levensverhaal van mijn vader aan het opschrijven. Mijn vader is een echte verhalenverteller. Het zijn vaak mooie, grappige, interessante, of ook droevige verhalen uit zijn eigen leven. Zijn jeugd in Amsterdam, waar hij is geboren één maand voordat de tweede wereldoorlog uitbrak; de bevrijding, die hij meemaakte in Duitsland, waar hij toen met zijn grootouders woonde en zijn veelbewogen leven daarna. Naast verhalenverteller is mijn vader Goethe-kenner. Wat Goethe voor mijn vader betekent, komt ook naar voren in onze gesprekken. De persoonlijke verhalen van mijn vader zijn voor het nageslacht en zullen niet gepubliceerd worden.

Scenario

Scenarioschrijven is een vak apart. Ik heb hier geen opleiding in genoten, maar heb een masterclass bij Maria Goos gevolgd. Ik herkende haar werkwijze, waarbij je in een flow zit en personages en dialogen zich aandienen. Verder heb ik een aantal scenario's gelezen en heb ik de kunst afgekeken, door een aantal schrijfpaleizen bij te wonen (www.hetschrijfpaleis.nl).
Het scenario dat ik aan het schrijven ben, is een televisieserie die draait om een wijkje met bijzondere bewoners.

Redigeren

Zo nu en dan redigeer ik boeken en websites. Dit doe ik voor bevriende schrijvers. Ik redigeerde onder andere het boek 'For my child' van Neil del Strother. De reactie van Neil plaats ik hieronder met zijn toestemming.

'Thank you so very much Sonja, I could not have asked for more beautiful and (hugely) constructive feedback. I am deeply moved that you also really 'got' the book, really felt it. It helps me to realise that much of what I hoped to communicate, to be felt, is communicated and felt. This is truly a marvellous gift for me as I was beginning to doubt it a little. I felt, for example, that maybe people were seeing the pain alone and not the compassion for suffering, our own and others. And thank you too for clearly taking a lot of time to write your feedback. This is again such a wonderful gift and it will help me immensely in my editing. I am very grateful.'

Voor meer informatie over deze schrijver, zie: www.neildelstrother.co.uk